FAIL (błąd, przeglądarka powinna załadować animację flash).

Copyright 2001-2010 © Synonim Naming. Wszelkie prawa zastrzeżone.
         Synonim Naming oferując Użytkownikowi Serwisu informacje na temat namingu zwraca uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

        Niniejszy Serwis jest zorganizowaną platformą informatyczno-informacyjną podłączona do sieci Internet stworzoną przez Synonim Naming, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z informacji na temat namingu.

        Synonim Naming dopełnia wszelkich starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne i pomocne w prowadzeniu działalnosci gospodarczej. Synonim Naming nie może jednak zagwarantować, że wszystkie informacje publikowane na stronach Serwisu mogą zostać wykorzystane przez każdego w celach namingowych lub innych. W żadnym przypadku Synonim Naming nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty materialne lub niematerialne wynikające z zastosowania publikowanych w Serwisie informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej z tego tytułu.

        Synonim Naming informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawami autorskimi, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi również przedmiot ochrony prawnej. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych w Serwisie wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują właściwym podmiotom.

        Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz Synonim Naming, a także materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, a udostępniane w Internecie przez Synonim Naming na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów.

        Użytkownicy mogą jedynie korzystać z Serwisu pod warunkiem wykorzystania informacji na własne potrzeby. Jednakże jakiekolwiek wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz firmy Synonim Naming lub osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w formie pisemnej lub elektronicznej może odbyć się jedynie za zgodą firmy Synonim Naming lub uprawnionych podmiotów. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.


Copyright 2001-2018 © Synonim Naming (Nazwa i zmiana nazwy firmy). Wszelkie prawa zastrzeżone.