Nazwa firmy, zmiana nazwy firmy - Synonim Naming
FAIL (błąd, przeglądarka powinna załadować animację flash).

PORTFOLIO RENAMING
(zmiana nazwy)

        Renaming (zmiana nazwy) jest strategicznym narzędziem służącym do budowania silnej marki. Pozwala firmie na nowo zaistnieć w świadomosci klientów z bardziej precyzyjnym i atrakcyjniejszym dla nich przekazem.
Renaming wpływa na zdobycie dotychczas nieosiągalnej pozycji w umysłach klientów, a w konsekwencji - na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz na większe zyski.

Case study nazwa Zymetric

Zymetric

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy firmy)

       Zymetric to firma będąca Generalnym Przedstawicielem koncernu Mitsubishi Electric w Polsce. Firma początkowo funkcjonowała pod nazwą AIRECO, ale ze względu na zmianę podejścia do komunikacji z klientami postanowiła zmienić nazwę. Zymetric zaczął istnieć w 2008 roku.

       Pierwszoplanowym zadaniem firmy jest partnerskie współdziałanie ze swoimi dystrybutorami. Stąd w nazwie nawiązanie do symetrii.

Zymetric.pl

Case study nazwa MacroLogic

MacroLogic

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy firmy)

        Renaming MacroSoft S.A., wprowadzenie nazwy MacroLogic.

       Firma MacroSoft, zajmująca się tworzeniem informatycznych systemów zarządzania dla średnich przedsiębiorstw, powstała w 1986 roku. W kolejnych latach działalności umacniała się jej pozycja na rynku dostawców systemów ERP, również dzięki poszerzeniu oferty o usługi konsultingowe.

       Równocześnie jednak wśród klientów nieznających firmy MacroSoft od początku jej działalności, pojawiła się negatywna konotacja nazwy jako naśladującej Microsoft. Podobieństwo nazw uniemożliwiało firmie MacroSoft ekspansję. Dodatkowym zagrożeniem było wejście Microsoftu w branżę systemów zarządzania.

       Renaming miał nie tylko oddalić zagrożenia związane z niepożądanym podobieństwem do konkurencji, lecz także zachować ciągłość wiezerunkową firmy o 20-letniej tradycji na rynku systemów informatycznych w Polsce. Nowa nazwa - MacroLogic zachowała rdzeń "Macro" przypominający o poprzedniej nazwie. Rdzeń "Logic" obrazuje zmiany w profilu produkcji firmy - od oprogramowania księgowego, do kompleksowych rozwiązań wspierających zarządzanie firmą uwzględniających także doradztwo.

       Nowa nazwa jest łatwa do wymówienia także dla obcokrajowców, wśród konkurencji wyróżnia się oryginalnością, potwierdza status firmy jako lidera w branży ERP.

       Zmiana ma charakter ewolucyjny, co zapewnia dobry kontakt z klientami, akcjonariuszami i partnerami firmy. Nowa nazwa otwiera spółce drogę do ekspansji na rynkach zagranicznych.

       Zgodnie z przewidywaniami raportu renamingowego, zmiana nazwy doprowadziła do wzrostu cen akcji MacroLogic S.A. Gdy 14 września 2006 roku zarząd firmy Macrosoft wydał komunikat o zmianie nazwy na Macrologic, cena jednej akcji firmy wynosiła 33,95 zł, 6 października - w dniu zmiany akcja kosztowała 41,60 zł. 18 stycznia 2007 roku cena akcji Macrologic SA osiągnęła wysokość 52 zł - najwyższą od 6 lat i 2 miesięcy.

Macrologic.pl

Case study nazwa Teta Constellation

Teta Constellation

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy produktu)

       TETA Constellation to zaawansowany pakiet ERP zbudowany w nowoczesnej technologii .NET przeznaczony dla firm o dużej i średniej wielkości, będący flagowym produktem firmy TETA S.A. wiodącego polskiego producenta oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

       Synonim stworzył nową nazwę dla pakietu, który poprzednio nazywał się TETA 2000. Teraz nazwa jest ponadczasowa, a dzięki odniesieniom do układu gwiazd odzwierciedla główne cechy pakietu - zbiór współgrających ze sobą wysokiej jakości programów.

TetaConstellation.pl

Case study nazwa Monday

Monday

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy firmy)

       Monday to nowa nazwa firmy developerskiej, notowanej obecnie na giełdzie New Connect, przy której tworzeniu pomagał Synonim. Poprzednia nazwa "PKM Inwest" była zbyt skomplikowana, trudna do zapamiętania i nie wspierała strategii firmy.

       Monday, poniedziałek, to pierwszy dzień tygodnia roboczego. Firma nazywająca się Monday musi kojarzyć się z pracowitością i solidnością. Na rynku budowlanym, gdzie dotrzymywanie terminów, dotrzymywanie umów i solidne wykonywanie mieszkań to sprawy priorytetowe, Monday zawiera te obietnice w swojej nazwie. Dodatkowo, łatwo zapamiętać nazwę firmy, odróżnienia się od wszelkich nazw typu "-bud". Monday to nowoczesna nazwa. Architektura budynków, mieszkania budowane przez firmę oraz sposób działania to potwierdzają.

Monday.pl

Case study nazwy Nobell Congressing

Nobell Congressing

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy firmy)

       Nazwa Nobell Congressing została stworzona dla firmy zajmującej się organizacją konferencji naukowych, biznesowych i medycznych a także kongresów.

       Jej wcześniejsza nazwa, Ikanor, budziła niekorzystne skojarzenia z mitycznym lotnikiem Ikarem i nie zawierała związku z planowaniem konferencji i kongresów. Zmieniając nazwę firma postanowiła jednocześnie, za radą Synonim Naming, zmienić swoje pozycjonowanie. Wprowadzenie słowa pozycjonującego "congressing" odzwierciedla zdolność firmy do strategicznego zarządzania wszelkimi spotkaniami, konferencjami, incentivami i eventami biznesowymi

       Nazwa Nobell Congressing przez skojarzenia z Alfredem Noblem oraz podobny źródłosłów do przymiotnika "nobliwy" wyzwala skojarzenia z profesjonalizmem, szlachetnością, wiedzą i kongresami naukowymi.

       Stworzenie własnej kategorii jest jednym z najsilniejszych kroków strategicznych przy pozycjonowaniu. O sukcesie firmy Nobell Congressing świadczy fakt, że idea congressingu została przyjęta w branży, a firma rozwija się bardzo dynamicznie.

Nobell.pl

Case study nazwa DJDJ.PL

DJDJ.PL

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy serwisu internetowego)

       DJDJ.PL to nowa nazwa dla serwisu internetowego. Poprzednia nazwa djsfera.pl była zbyt podobna do konkurencyjnego serwisu djstrefa.pl i właściciel postanowił zmienić nazwę.

       Djdj.pl to nazwa prosta do zapamiętania, krótka do wpisania i jednocześnie odróżniająca się od konkurencji.

Djdj.pl

Case study nazwy Pleneria

Pleneria

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy firmy)

       Nazwa Pleneria jest wynikiem renamingu firmy Art-Ogród zajmującej się architekturą krajobrazu. Założeniem nowej nazwy było to, aby odzwierciedlała swoim charakterem osobowość architektów krajobrazu - z naciskiem na słowo "krajobraz". W Synonim stworzyliśmy nazwę, która w sposób naturalny mówi o przestrzeni, krajobrazie, a zarazem jest unikalna na rynku.

Pleneria.pl

Case study nazwa MilionMuz.pl

MilionMuz.pl

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy serwisu internetowego)

       MilionMuz.pl to serwis internetowy, który powstał z połączenia 4 mniejszych serwisów muzycznych. Żadna z poprzednich nazw nie była na tyle nośna, więc postanowiono stworzyć nową nazwę, która byłaby charakterystyczna i wyrażała wielkość serwisu. W ten sposób powstała nazwa Milionmuz.

Milionmuz.pl

Case study nazwy Espinacze

Espinacze

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy firmy)

       Oto jeden z pierwszych projektów, który wykonaliśmy w ramach usługi renamingu marki w 2002 roku. Projekt dotyczył zmiany nazwy firmy Hurtowni Artykułów Biurowych i Eksploatacyjnych P.P.H.U. Emilian Huć. Hurtownia jest firmą z rodzinnymi tradycjami, istnieje na rynku od 1988 roku. Założycielem hurtowni jest Emilian Huć, który prowadząc od lat 70. własny zakład produkcyjny branży papierniczej, postanowił w 1988 roku rozszerzyć swoją działalność kupując państwową hurtownię papieru, która do dziś jest główną siedzibą firmy. Obecnie firmę prowadzi syn Michał Huć. Przejęcie firmy przez syna pociągnęło za sobą zmianę strategii a co za tym idzie nazwy firmy na Espinacze.

       Nazwa w prosty sposób komunikuje się z klientem. Słowem kluczowym stały się spinacze, które są charakterystyczne dla każdego biura. Rozpoczęcie nazwy od litery "E", to uhonorowanie założyciela firmy.

Espinacze.pl

Case study nazwy Generon

Generon

Usługa:  Renaming (zmiana nazwy firmy)

       Generon to nowa nazwa dla firmy, która wcześniej nazywała się "Auto-Gaz". W związku z rozwojem sieci stacji gazowych oraz stacji benzynowych, a także wejściem na rynek thermogazu i gazu w butlach, potrzebna była zmiana nazwy. Klient docenił zaproponowaną mu energetyczną, dobrze brzmiącą i unikalną na rynku koncepcję. Dynamiczne logo Generon widnieje dziś na ponad 40 stacjach gazowych i benzynowych oraz w ponad 2500 punktach sprzedaży thermogazu i gazu w butlach.

Generon.pl


Copyright 2001-2018 © Synonim Naming (Nazwa i zmiana nazwy firmy). Wszelkie prawa zastrzeżone.